Про Видавництво

Видавництво „Юридична думка” здійснює випуск у світ і розповсюдження довідкових, наукових, навчальних та інших видань у галузі права і суміжних галузях науки та практики.

Суттєвою особливістю діяльності Видавництва є тісна співпраця з юридичною наукою. Тексти багатьох наших книг написані та відредаговані відомими вченими.

Чільне місце серед наших пропозицій читачеві займають фундаментальні довідкові видання – шеститомна „Юридична енциклопедія” та „Великий енциклопедичний юридичний словник”.

Важливою складовою нашого видавничого доробку є наукові та науково-практичні видання. Ми є одним з найбільших в Україні видавців наукових монографій з правових питань.

Серед наших видань є також підручники, навчальні посібники та інша юридична література. Окрім книжок, випускаються і розповсюджуються періодичні видання.

На сайті Ви можете ознайомитися з нашими виданнями, переглянути прайс-лист та наші контактні дані.